איך להפוך לתושב קפריסין על ידי השקעה באי

על פי החוק יינתן פטור חלקי ממע"מ עד 5%, אך הוא יותנה בהחזקת הנכס למשך 10 שנים לפחות ובתנאי שהוא ישמש למגורי בעל הנכס ולא. על השכרתו. במידה ובעל הנכס מעוניין למכור לפני תום 10 שנים, הוא ישלם את ההפרש בין 5% ששילם בפועל לבין 19% המע"מ המלא הוא יחסי לתקופה בה היה הנכס בבעלותו.

בעת הרכישה ישלם בעל הנכס 19% ואם בעל הנכס הצהיר בעת הרכישה כי נכס זה ישמש כמקום מגורים ראשון ועיקרי, יפנה לעורך הדין המלווה אותו בעסקה ויבקש החזר או זיכוי מהקבלן, ולאחר כחודשיים מתקבל החזר זה.


שירותים:

כתובת:

Limassol 3085, Apostolon Petrou & Pavlou 27

התחל פרויקט חדש
+357 95 174 522