ΝΟΜΙΚΆ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ

Προσφέρουμε βοήθεια σε ένα τεράστιο φάσμα θεμάτων ακινήτων   με την εσωτερική νομική μας ομάδα. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν τη βοήθεια σε υπηκόους τρίτων χωρών να αποκτήσουν άδεια διαμονής στην Κύπρο επενδύοντας σε ακίνητα. Το επενδυτικό πρόγραμμα στην Κύπρο είναι αρκετά απλό, εξαιρετικά αποτελεσματικό και μπορεί να σας παρέχει πλήρη δικαιώματα στην ΕΕ. Με άλλα λόγια, θα μπορείτε να ζείτε και να εργάζεστε σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί περίπου έξι μήνες και είναι διαθέσιμη σε όλες τις εθνικότητες. Πάνω απ’ όλα, είμαστε βέβαιοι ότι το καθεστώς της ιθαγένειας μέσω επενδύσεων είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα για τους επενδυτές στην Κύπρο.

Η Berkos προσφέρει νομική βοήθεια και εκπροσωπεί όλα τα είδη πελατών τους οποίους:

   – η ακίνητη περιουσία αποτελεί βασικό περιουσιακό στοιχείο

   – τα ακίνητα είναι μια εναλλακτική επένδυση

   – των οποίων οι επιχειρηματικές δραστηριότητες περιστρέφονται γύρω από την ακίνητη περιουσία

Η επενδυτική ομάδα της Berkos ξεκινά με τη λεπτομερή και ακριβή κατανόηση των επενδυτικών σας απαιτήσεων και της στρατηγικής σας. Επιπλέον, διαθέτουμε κεφάλαια και φορολογικούς δικηγόρους που μπορούν να σας βοηθήσουν να μεγιστοποιήσετε τις αποδόσεις σας. Ωστόσο, αυτό συνδυάζεται πλήρως με συμβουλές χρηματοδότησης, κανονιστικές, φορολογικές και συναλλακτικές συμβουλές, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις επενδύσεις σε ακίνητα.

Η αγορά χρηματοδότησης ακινήτων έχει υποστεί τεράστιες αλλαγές, με αυξημένες ρυθμίσεις, την είσοδο περισσότερων κατηγοριών δανειστών και αλλαγές στην τεκμηρίωση. Οι άνθρωποι της Berkos κατανοούν τις προκλήσεις που αυτές οι αλλαγές σημαίνουν για τους πελάτες και γι’ αυτό συμβάλλουμε στη δημιουργία της τυποποιημένης τεκμηρίωσης του κλάδου. Εκτός από αυτό, μπορείτε να βρείτε βοήθεια με τη χρηματοδότηση περιουσιακών στοιχείων – όπως εμπορικά και οικιστικά ακίνητα, επενδύσεις σε ενοίκια γης, ξενοδοχεία, περιουσιακά στοιχεία υγειονομικής περίθαλψης, θέατρα, χαρτοφυλάκια logistics, εμπορικά κέντρα, κτίρια κατοικιών και αναπτύξεις σούπερ μάρκετ. Εν κατακλείδι, σας προσφέρουμε κάθε νομική συμβουλή που μπορεί να χρειαστείτε με γρήγορο και αποτελεσματικό ρυθμό.

Services:

Address:

Limassol 3085, Apostolon Petrou & Pavlou 27

Start a New Project
+357 95 174 522